Triasträdgården i Billesholm

2014 började jag plantera in fler rhododendron i trädgården. Då fanns inte någon plan för hur trädgården skulle se ut, men jag har alltid drömt om en vit trädgård så jag började med en vit hörna.

Samma år kom vi i kontakt med Victor och Karin i Stenestads park. Victor inspirerade oss att plantera fruktträd i gräsmattan. Men fruktträd och gräs visade sig vara en dålig kombination när man har jordråttor. Flera fruktträd har gått hädan när råttorna gnagat bort rötterna. Därför började vi gräva upp gräsmattan bit för bit och istället anlägga rabatter och gångar.

”Om vi ska ha en trädgård ska det vara ätbart eller gynna biologisk mångfald”, sa Cykelhandlaren.

Efter att ha studerat böcker och googlat på internet fylldes trädgården med funkior och kärleksört. Rosenblad är ätbara så nu finns det mer än hundra olika doftande rosor i trädgården plus en massa växter med bär till fåglarna, fjärilsbuskar, lavendel och alla andra blommande växter som är de bästa vi hittat för humlor och fjärilar.

2018 förvärvade Cykelaffären Schakt Albert och vi förstod att materialet i dagbrottet var unikt. När forskarna inte fick gehör för sina idéer om att skapa en destination kring fyndigheterna började vi på eget bevåg ”rädda” material till trädgården. Tillsammans med Grzegorz, Uppsala universitet, planerade vi för att göra exakta avgjutningar av det material som transporterades till Uppsala. Därför finns det nu färdiga gångar tänkta för exakta avgjutningar av de olika dinosauriespåren som hittats. Det finns även en yta avsatt för att göra en damm med exakta avgjutningar.

Grzegorz drömde om ett växthus med Trias-klimat och de växter som levde på den tiden. Vi kommer inte bygga något sådant växthus (för jag är klar nu), men jag kan ju alltid drömma om att någon annan tar tag i det projektet så att jag på min ålders höst får uppleva det.

Professor Vivi Vajda berättade att många av de växter som fanns under Trias fortfarande kan odlas i Sverige. Sedan tidigare har jag planterat in den ätbara ormbunken strutbräken i trädgården. I går planterade jag även in Bronsbräken som en symbol för trädgårdens tredje del.

Därmed känner jag att mitt uppdrag är fullgjort. Grunden finns för en trädgård som kan bli ett utomhusmuseum för dinosaurier. Vi har bildat Insamlingsstiftelsen Upplev Billesholm, men nu lämnar jag över så att jag kan koncentrera mig på skrivandet.

Här har jag samlat bilder där du kan se trädgården växa fram

30 april 2018

Februari 2019

Januari 2021

Öster – det stora utdöendet

5 juni 2018

Närmast vägen har vi planterat in rhododendron, men under dessa hittar du unika sederitstenar.

Materialet i gångarna består av lera och stenkol. När jag la upp blocken var det för att besökarna skulle få öppna dem. Inuti fanns det 200 miljoner år gamla ormbunkar som var så välbevarade att man kunde se detaljerna. Motsvarande växtfossil finns att se på Gruvmuseet i Bjuv. Idag har leran vittrat sönder och täcker gångarna. Visionen är att det i framtiden finns exakta avgjutningar av de dinosauriespår som hittats och att varje dinosaurie får sin gång med utvecklingsvägar. (Det finns tre huvudgångar som delar upp sig och man har hittat sju dinosaurier. Emellertid är där mycket forskningsarbete kvar innan det blir aktuellt att göra placera ut några avgjutningar. Steg 1 kan vara att ge varje gång ett dinosaurienamn och göra en audioguide eller youtubefilmer där man berättar om de olika dinosaurierna.)

Här finns även sandsten från det stora utdöendet.

Mitten – tidsresan

Mer om trädgårdens mitt

Här täcks gångarna av fyllnadsmaterial från dagbrottet. Det är klinkerrester från tillverkningen i Ekeby och Bjuv.

Mitten av Triasträdgården innan frosten (221118). Så småningom kommer körsbärsträden växa ihop till portaler och väggar som avgränsar den gula rosenträdgården mot omgivande delar.

Närmast vägen har vi lagt en delad ekstock. Den ligger så nära vägen att du hör bilar och motorcyklar vars utsläpp bidrar till klimatförändringar på samma sätt som vulkanernas utsläpp orsakade det stora utdöendet mellan Trias och Jura.

Här kan du även beundra boningshuset vackra tegel som troligen kommer från tegelbruket som låg i norr. I väster låg det torklador intill vägen där tegel torkades. Även tegeltillverkningen var beroende av växterna från Trias.

För 200 miljoner år sedan var växttrycket så högt att det inte hann brytas ner. Därför bildades lera och stenkol. I Norra Albert bröts leran för att göra eldfast tegel.

I rosengången har jag tänkt komplettera armeringsjärnen med tidsmarkeringar för att gestalta hur mycket 201 miljoner år är.

Huvudbyggnaden för Albertschaktet är välbevarad. Albertschaktet var igång 1901-1932. När det lades ner blev Cykelhandlarens morfar arbetslös, vilket ledde till stora ekonomiska svårigheter för familjen.

Än har orden inte landat – men så här ser mina anteckningar ut:

I år = 1 sekund

200 milj år =6 år 

1 år=1 minut =360 år motsvarar 200 miljoner. 

1 år = 1 meter 

200 milj år = 20 000 mil = 5 varv runt jordklotet. 

1 år = 1 mm 200 milj år = 20 mil = Göteborg. 

30 meter = 30.000 år 

1668 = 1/2 meter

Jesus födelse = 2 meter 

400 milj år sedan – kollission =sprickor = svaghetszon 

300 milj år sedan – tänjdes ut – Skåne blev flera mil bredare – lava 

Pangea delades – många vulkanutbrott. Askmoln. Urberget pressades upp. 

12.000 år sedan Sverige istäckt utom nordvästra Skåne 

7.500 år sedan Älvdalen. Isfri – men större delen av norra Sverige istäckt 

Senaste istiden började för 115.000 år sedan 

2,6 milj år sedan – första upphittade stenredskapen 

Väster – ormbunksträdgården och dinosaurieboet

Den västra delen får vila, området är reserverat för en ormbunksträdgård och damm. Men det är inte något jag ska göra. Kanske är det ett projekt som inte blir av förrän efter vår bortgång. Kanske blir det aldrig av. I framtiden ska jag lägga upp en film här om vad det är jag ser på denna yta.

Besök i Triasträdgården

I framtiden kommer du kunna boka guidningar via Söderåsen MTB (där möjlighet finns att besöka trädgården i samband med guidade cykelturer).

Belinda Wigerfelt kommer ha tillgång till trädgården för bokade grupper och event.

Charlotte Lilja Engman kommer göra örtvandringar i trädgården i söder och har då även möjlighet att besöka Triasträdgården.

När det gäller utvecklingen av kulturarvsguidningar överlämnar jag detta till Anette Johansson i Stiftelsen Magdala.

Diskussioner pågår med Kladdohoj om ett Dinohojevent i samband med majdagarna 2023, men detta är ännu bara på planeringsstadiet.

I övrigt är cykelhandlaren öppen för diskutera uthyrning av trädgården (t ex för galleri eller café) sommaren 2023 när vi ska cykla Sverige runt.