Karaktärerna i Vrede i Älvdalen

Mitt skrivande är som att resa i tiden. Regelbundet släpar jag hem böcker från biblioteket. De flesta böckerna snabbläser jag, hittar fragment som jag skriver av, som inspirerar. Här på bloggen sparar jag på information om de olika personerna som förekommer i Vrede i Älvdalen. Den här sidan blir som en innehållsförteckning för att läsa […]