Den gode advokaten

Den förste advokaten jag kom i kontakt med var pappan i Kitty-böckerna. Han förmedlade en känsla av trygghet och klokhet. Det där rättrådiga. Han var inte någon paragrafryttare som tillskansade sina klienter oriktiga fördelar. Nu var ju Kitty-böckerna inte särskilt välskrivna och kanske är min minnesbild av advokaten fel. Ändå blev han min förebild. Att […]

Vad innebär äktenskapsförord? (Del 3)

Äktenskapsbalken 7 kap 1 § lyder: ”En makes egendom är gifoträttsgods i den mån den inte är enskild egendom.” Mer om enskild egendom hittar du här. Om vi går tillbaka till exemplet med Anna och Bertil där Anna ägde egendom för 2,1 Mkr och Bertil ägde egendom till ett värde av 700 kkr. Om vi […]

Äktenskapsbalken 12 kap 2 § (Del 2)

Den som läser mina krönikor och min blogg har väl inte undgått att förstå att gifta makar där båda har särkullbarn inte ärver något efter varandra. Jag har även varnat för situationen att den efterlevande kan tvingas lösa ut den först avlidnes barn. Något jag nog inte skrivit så mycket om är 12:2. ”Vid bodelning […]

Fria eller fälla?

Ända sedan jag började läsa juridik 1988 har jag hamnat i diskussioner där människor förfärats över hur ”domstolen friar de skyldiga”. Jag väljer att citera Karnovs nyhetsbrev från idag; ”HovR friar den morddömde i High Chaparral-målet För en fällande dom i brottmål krävs att det ska vara praktiskt taget uteslutet att det har gått till […]

En advokat får inte främja orätt

Vänner frågar ofta hur jag kan vara försvarare. Som advokat har jag en lojalitetsplikt mot klienten. Det innebär att inget får hindra mig att ta tillvara klientens intressen – så länge jag inte främjar orätt. Främja orätt – vad är det? Om klienten säger – jag är oskyldig – är det inte min uppgift att […]

Straffmätning i praktiken – fängelse eller villkorlig dom? (del 6)

Visst verkar det enkelt när man följer lagtexten? Nu till verkligheten. Jag har valt att citera en dom gällande förskingring. L hade förskingrat 231 000 kr från sin arbetsgivare. I tingsrätten och hovrätten dömdes hen till 10 månaders fängelse med följande motivering ” Förskingringsbrottet är av sådan art och omfattning att fängelse av allmänpreventiva skäl bör följa. […]

Villkorlig dom (del 4)

Ok – vi har kommit fram till att brottets straffvärde säger fängelse men den tilltalade är ostraffad. Hur kommer vi då fram till om det är fråga om villkorlig dom eller skyddstillsyn? BrB 30 kap 7 § Vid val av påföljd skall rätten som skäl för villkorlig dom beakta om det saknas särskild anledning att befara […]