Dödsboets skulder

Vad händer skulder inte upptäcks förrän dödsboets tillgångar skiftats ut? Ärvdabalken 21 kap 4 § st 1 Sker bodelning eller arvskifte innan den dödes och boets a...