Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras. Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats. Huvudregeln är att […]

Att skiljas

Den 7 juli 2008 bröt jag upp från 23 årig relation. Det är något av det svåraste jag gjort. I min roll som advokat har jag förstått att många delar den våndan jag hade. Att bryta upp innehåller svårigheter av många olika slag. Hur hanterar man de egna och andras känslor? Hur fungerar juridiken? Hur […]

Samboegendom

§ 8 i sambolagen lyder; ”När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, skall på begäran av någon av samborna samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning.” Vad är då samboegendom? § 3 i Sambolagen lyder; ”Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, om egendomen förvärvats för gemensam användning och […]

Bodelning under äktenskapet (2)

Vid en fullständig bodelning förtecknar man varje makes egendom och skulder. Makarnas överskott läggs samman och delas på hälften. Vi antar att Anders har bankmedel om 600 kkr, en fastighet som är värderad till 3 000 kkr och skulder för 2 000 kkr. Bodil har bankmedel för 200 kkr. Anders har då ett överskott om 1 600 kkr. […]

Bodelning under äktenskapet (1)

Caroline och jag diskuterade ett ärende om bodelning under äktenskapet. För att effektivisera bestämde vi att jag skulle skriva ner en enkel förklaring och ett exempel som vi skulle kunna använda oss av. Här kommer det uppdelat i flera inlägg. Under hela äktenskapet äger varje make sin egendom och svarar för sina skulder. Först vid […]

Ansvar för skulder (del 14 – Vidare Steg)

UB 4:17-19 Varje make svarar med sin egendom för sina skulder oavsett om egendomen är enskild eller giftorättsgods. Om Peter har ytterligare ett lån om 2 000 kkr innebär det att han har ett underskott om 500 kkr. Parets giftorättsgods består då av Johannas 250 kkr. Vid en bodelning skulle Johanna tvingas betala 125 kkr till […]

Enskild egendom (del 13 – Vidare Steg)

Om det visar sig att Peters föräldrar har gett honom företaget och fastigheten med villkor om att gåvorna skall vara hans enskilda egendom blir situationen en annan. Istället blir det då Johanna som måste betala 50 kkr till Peter om hon vill behålla sitt giftorättsgods. Äktenskapsbalken 12 kap 1 § innehåller en oskälighetsregel som innebär […]

Värdering av fastighet (del 12 – Vidare Steg)

En fastighet kan värderas av en eller flera fastighetsmäklare. Om fastigheten överlåts genom bodelning sker inte någon beskattning av kapitalvinst. Den som tar över fastigheten tar även över ev. latent skatt på kapitalvinst. Därför är det brukligt att minska värdet i värderingen med den latenta skatt på realisationsvinsten som belastar fastigheten. Ofta avräknas även kostnaden […]