Är advokater ett satans djävla pack?

Regelbundet googlar jag runt på Internet för att se vad som skrivs om advokater. I kväll hittade jag det här inlägget på Juristjourens VD-blogg. Tyvärr kan jag inte gå in och bemöta alla kommentarerna, men jag tycker att det är viktigt att än en gång tydliggöra skillnaden mellan jurist och advokat.

Advokat är en skyddad titel. För att få kalla dig advokat krävs det att du avlagt en juristexamen och att du beviljats inträde i advokatsamfundet.

Som medlem i advokatsamfundet är du skyldig att följa de samfundets etiska regler. Några av de etiska reglerna handlar om;

Lojalitetsplikten är oerhört viktig för advokater. Om vi biträtt en klient i en tvist kan vi inte samtidigt eller senare biträda klientens motpart i ett ärende som handlar om samma sak. Jävsfrågorna kan vara problematiska att reda ut.

Tystnadsplikten känns självklar – men den är inte reglerad annat än för advokater. Vem delar ut en dicsiplinär påföljd till en jurist som brutit mot tystnadsplikten?

Klientmedel skall årligen granskas av revisor och särskilt intyg skall ges in till advokatsamfundet. Motsvarande kontrollfunktion fanns inte när jag hade min juristfirma.

När jag läste in min advokatexamen sas det att som humanjurist kommer du att bli anmäld till disciplinnämnden någon gång. Att arbeta med privatpersoner är svårt. Det kommer alltid att finnas någon som är missnöjd även om man gör sitt bästa. Dessutom kan man komma i situationer när arbetsbelastningen blir för hög. (Även om de etiska reglerna även innehåller regler som säger att advokaten har en skyldighet att besvara skrivelser i tid och att ha en kontorsorganisation som klarar de ärenden man åtar sig.)

Som advokat kan man inte avsäga sig ett ärende man tackat ja till om det inte finns väldigt speciella skäl. Det gör att det kan vara svårt att överblicka arbetssituationen. Från att ha haft väldigt tomt i kalendern kan det plötsligt komma in ett stort ärende som fullständigt omkullkastar alla planer.

Att vara en duktig advokat ställer väldigt höga krav både på att du är en organiserad företagare och att du är en duktig jurist.

Motsvarande krav ställs inte av någon på en jurist.

För att vara medlem i advokatsamfundet måste du årligen betala en avgift. I denna inkluderas ansvarsförsäkring. Om advokaten skulle göra fel kan ansvarsförsäkringen ersätta den ekonomiska skada som uppstått. Någon motsvarande skyldighet för jurister att teckna ansvarsförsäkring finns inte.

Jag menar att som klient är det betydligt säkrare att anlita en advokat än en jurist. För egen del har jag fått kämpa hårt för min advokattitel. Det skulle jag inte ha gjort om jag ansåg att jag som jurist kunde erbjuda en tjänst med lika hög kvalitet som advokattjänster.