Anno 1668 den 3 september började trolldomsprocesserna i Älvdalen

trolldosprocesser häxprocesser extraordinäre ting Älvdalen

Idag är det 350 år sedan häxjakten började i Sverige. På den tiden användes inte ordet häxa i Sverige. Istället pratade man om trollkonor.

En trollkona ska du inte låta leva.

Citatet är hämtat från Andra Mosebok 22:18. År 1668 dömde svenska domstolar efter bibeln. Det hade de gjort sedan 1608. Definitionen på en trollkona var dock oklar.

Sedan i maj 2014 har jag försökt förstå vem som tände bålen. Hur kunde Maktens Män låta avrätta 300 personer för att ha åkt till Blåkulla? Hur uppstod denna hysteri? Och varför reagerade ingen när barnens berättelser gick isär?

Här på bloggen hittar du länkar och fakta under ”Skriveri” och ”Trolldomskrisen”. Under hösten kommer min forskning omarbetas och flyttas in på den nya sidan ”Trollkona”.

I morgon beger jag mig till Älvdalen för att redigera boken.

Vad vet du om trolldomskrisen?

Anno 1668 den 3 septembris hölls extraordinarie ting i Älvdalens sockenstuga, utöver de personer som dels hava bekänt, dels ock är misstänkta hava förbund med Satan gjort och brukat trolldom, närvarande befallningsmannen mr Johan Arvidsson, kyrkoherden vördige och vällärde herr Lars P. Elvius, vörd. och väll[är]de herr Andreas Nohrmoraeus ifrån Mora samt nämnden. Anders Larsson i Lissleby, Mats Larsson i Utmeland, Jöns Andersson i Utmeland, Olof Pålsson i Venjan, Per Hansson i Risa, Skinnar Olof Larsson på Soll, Mats Hansson i Bonäs, Olof Matsson i Loka, Mats Göransson i Nora, Per Matsson i Älvdalens kyrkby, Mats Persson i Våmhus, Anders Mårtens i Morkarlby

Förrän såsom med rannsakningen något företogs, kallades folket in, och begyntes detta verket med bön och åkallan till Gud om välsignelse uti dess fortgång.

Efter dess förrättande vistes allmogen ut, och förehades först Gertrud Svensdotter födder i Lillhärdal, den där nästkommande korsmässo tid sades fylla sina 12 år, och så mycket på femte året som sedan förvekna Valborgsmässa varit här i socknen på Åsen hos sina farfaders systrar Kerstin och Elin Jonsdöttrar, vilken, efter föregångna allvarsamma förmaning, att bliva vid sanningen, efterföljande frågor föreställdes.

Q. Om det är visst att hon haver varit med detta elaka sällskap till Blåkulla.

R. Ja, att det är rätt sant.

Q. Om icke hon till äventyrs hade drömt detta?

R. Svarade nej, hon visste fullkomligen sig där hava varit.

Q. Vad hon heter som henne detta lärt hade?

R. Marit Jonsdotter i [Lill]Härdal samma by där denne Gertrud är född, hennes fader Jon Skomakare benämnd.

Q. Huru länge sedan det är som hon henne lärde?

R. Att det var samma hösten som pastor Lars Petri Elvius var där i [Lill]Härdal och bliver nu i höst fem år sedan såsom pastor berättade.

Q. Om hon bad Marit att hon skulle lära sig detta?

R. Nej, utan Marit hade en gång av det tillfälle att Gertrud var hos Marit och lekte med de andre barnen, sagt åt henne, du måste nu följa mig och få se en vacker karl, och där med gått åt fähuset med henne, där Marit stillte boskapen.

Q. Om hon tyckte väl vara att Marit skulle vist henne sådant? Svarade ja hon kunde icke annorledes tycka, emedan hon

NB Snågg kallan, Liotmen, Lioten, Antifar, Far, Fanen.

Stort tack till Linda Oja som gått igenom originalhandlingarna och delat med sig av renskriften.

2 svar på ”Anno 1668 den 3 september började trolldomsprocesserna i Älvdalen”

 1. Så spännande och viktigt att minnas den sanna historien. Har länge velat gå skrivarkurs, vart hittar man dem?

  1. TACK!

   Ja, kvinnohistorien är viktig att lyfta fram.

   På min blogg har jag skrivit om hur jag blev en skrivande person. Där hittar du även länkar till de skrivkurser jag gått.

   Lycka till!

Kommentarer är stängda.