Olaus Petri och Laurentius Andreae i Strängnäs

22 september 2020 besökte jag Strängnäs för research

Mer om karaktärerna i Vrede i Älvdalen

När jag skriver försöker jag hitta de röda trådarna i garnhärvan. Jag ger mig på komplicerade sammanhang, gräver efter material tills jag tror att projektet är helt omöjligt. Skalar bort, lägger till. Just nu är det människorna kring Gustav Vasa jag håller på med.

När jag började skriva hade jag bestämt mig för att endast ha två perspektivpersoner – men så dök Kristina Gyllenstierna upp. Och nu har jag kommit fram till att Olaus Petri och Laurentius Andreae också bara måste vara med på ett hörn.

Vem var Olaus Petri och Laurentius Andreae?

När jag läser på wikipedia framstår Olaus Petri som ett sällsamt geni. Son till en smed i Örebro får både han och brodern möjlighet att studera i Tyskland. (I min värld känns det märkligt, men kanske hade smeder en bättre ekonomi då än idag.)

Hösten 1516 lämnade han Leipzig för vidare studier i Wittenberg där han kom i kontakt med Martin Luther.

Hösten 1518 återvände han till Sverige och blev kansler åt biskopen i Strängäs, Mattias Gregersson (biskop 1501-1520, hans företrädare var Kort Rogge, som byggt Roggeborgen). Troligen såg Olaus Petri när biskopen avrättades.

Efter blodbadet utsågs dansken Jens Andersen Beldenak till biskop i Strängnäs. Han blev även medlem i den regering som skulle styra Sverige och leda kriget mot Gustav Vasa, så vi kan anta att Beldenak inte hade mycket tid över för Strängnäs stift. Förvaltningen av stiftet sköttes av ärkedjäknen Laurentius Andreae.

Laurentius Andreae hade studerat i Leipzig och Rostock och titulerade sig ”med apostolisk auktoritet notarius publicus”. 1509 besökte han Rom för tredje gången (och hade således goda kontakter med påvekyrkan).

Olaus Petri undervisade på domkyrkoskolan i Strängnäs där hans undervisning väckte uppseende. Laurentius Andreae blev nyfiken på Olaus Petris syn på bibeln och enligt traditionen presenterade Laurentius Andreae honom för Gustav Vasa i juni 1523.

Efter kungavalet

Gustav Vasa anställde Laurentius Andreae som sin sekreterare.

Med klok människokännedom lät denne alltid konungen framträda som den bestämmande, men man spårar dock ”mäster Lars” bakom nästan alla kyrkopolitiska företag av betydenhet. Tack vare den personliga kännedomen om kurian i Rom kunde förhandlingarna med denna slutföras redan våren 1524, vilket innebar att Sverige tidigare än något annat land avbröt förbindelsen med påvedömet. Likaledes har troligen Laurentius vid herredagen i Vadstena 1524 satt ihop den märkliga regeringsproposition, den första i sitt slag bevarade, där åt konungen ges en regeringsmakt, som redan gick utöver medeltidens.Citat ur wikipedia

I början av maj 1524 fick Olaus Petri rösträtt i Stockholms stadsråd där han även var skrivare. Detta gav honom en möjlighet att påverka rådet i luthersk riktning. Samtidigt tjänstgjorde han som predikant i Stockholms Storkyrka.

I augusti 1526 utgavs Nya testamentet på svenska (huvudsakligen en översättning av Olaus Petri med Laurentius Andreae som en av de drivande krafterna). Samma gav Olaus Petri ut en svensk psalmbok och den första av många reformatoriska skrifter.

Laurentius Andreae fortsatte att verka för att reformera kyrkan utan att radikalt omstörta (ett exempel på detta är att samtliga ”katolska” ceremonier behölls men gavs en ”evangelisk” tolkning. 1527 fick han stor framgång vid riksdagen i Västerås. 1528 säkrade han den apostoliska successionen genom att se till att en ärkebiskop vigdes 1531.

n har han här jämte Olaus Petri lett besluten, vilket bl.a. innebar att samtliga ”katolska” ceremonier behölls men gavs en ”evangelisk” tolkning. Denna kloka moderation framkallade dock oro bland de radikalare protestanterna i Stockholm, men också uppror av den gamla kyrkans anhängare. Örebromötet betecknar glanspunkten i Laurentius kyrkopolitiska verksamhet. När Gustav Vasa ville bestämma över kyrkan enligt tysk förebild uppstod en klyfta mellan kungen och reformatorerna.

1531 utsågs Olaus Petri till Gustav Vasas kansler. Laurentius Andreae tvingades lämna uppdraget som kungens sekreterare och kyrkopolitiken.

Efter kyrkomötet i Uppsala 1539 anklagades Olaus Petri och Laurentius Andreae för högförräderi och dömdes att avrättas med svärd. (De anklagades av en särskilt tillsatt kommission på nyårsafton 1539 och dömdes den 2 januari 1540). Båda benådades men tvingades köpa sig fria.

Länkar

Olaus Petris domarregler

Olaus Petris bror, Laurentius Petri utsågs till ärkebiskop