Dialog och mötesplatser

Här kan du läsa hur det går till att söka Leadermedel. På sidan finns även en länk till Leaderstrategin (men för tillfället fungerar inte länken).

Nätverkande

I mötet människor emellan uppstår idéer som vi tillsammans kan förverkliga. Det var så både Qlaramässan och Qlara besked blev till när jag bodde på Österlen. Där var allt så enkelt. Om jag fick en idé så kickade jag igång den, sedan fanns det alltid någon som var redo att ta över.

Här i nordvästra Skåne är det annorlunda. Kanske är det för att jag inte är från bygden. Eller kanske för att jag är kvinna och inte längre har en tjusig advokattitel. Oavsett vad anledningen är tror jag lösningen heter dialog.

Horisontella dialoger

Sedan 2018 har jag aktivt försökt föra dialog med företrädare för Bjuvs kommun och föreningslivet på orten. Tyvärr har framgångarna uteblivit.

I förra veckan etablerades istället ett samarbete med Biblioteksföreningen i Stenestad som ställer upp med gratis lokaler till Leaderprojektet. I biblioteket kommer vi hålla de horisontella dialogmötena den 28 februari 2025, 2026 och 2027.

De horisontella dialogerna kommer föras med lokala aktörer från privat, offentlig och ideell sektor. Här kommer kommunikationsmaterial presenteras innan det går i tryck. Vi kommer även använda dialogen för att ”känna av” vad gräsrötterna vill.

I samband med de publika eventen kommer föredragen hållas i Stenestad. Sedan 2020 har jag samarbetat med Mormors bod kring olika publika event. Invånarna i Stenestad har lång erfarenhet av att samarbeta kring publika event. Efterhand som antalet besökare ökat på julmarknaden har man löst parkeringfrågan utan konflikter.

Cykelleden Skåne passerar genom Stenestad och gör det enkelt för cyklister att hitta till orten. Kommer du med tåg finns det möjlighet att hyra elcykel både i Kågeröd och Billesholm. Vägen till Stenestad erbjuder vackra naturvyer från båda stationerna.

Offert kommer inhämtas av Anette Johansson, som driver företaget Viva Natur Kultur. Hon kommer svara för den horisontella dialogen då hon har mångårig erfarenhet av samarbete med ideell sektor.

Vertikala dialoger

Min roll i projektet är att föra dialog med regionala, nationella och internationella aktörer. Här har jag redan etablerat kontakt med forskarna från Uppsala Universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Cykelfrämjandet och riksdagsledamöter från flera olika politiska partier.

De vertikala dialogmötena arrangeras den 30 augusti 2024, 2025 och 2026 i Billesholm. Här anlitas Mats Karlsson som cykelguide och föredragshållare. Cykelfrämjandet finansierar medverkan av Fredric Piper. Vidare har Lina Jönsson, ansvarig för Cykelleden Skåne på Region Skåne tackat jag till inbjudan.

Här är målet erfarenhetsutbyte mellan projektets styrgrupp, arbetsgrupp och företrädare för regionala, nationella och internationella organisationer. Resultatet av den vertikala dialogen presenteras sedan på de horisontella dialogmötena.

Medier (sociala medier och ”gammelmedia”)

Genom mina kanaler i sociala media kommer jag rapportera från projektet. Målet är att stärka varumärket Billesholm och på sikt attrahera besökare.

2008 företrädde jag Ja till Österlen – Nej till skifferbrytning. Företrädare för tv-nyheter påstod att jag ”gick igenom i rutan” och ville därför ha med mig även i direktsändning från studion.

Fram till 2014 bloggade jag, först som ambassadör för kvinnors företagande och sedan drev jag Sveriges första advokatblogg. Här hittades jag ofta av journalister och intervjuades ofta i media.

2018 återvände jag till sociala medier, men nu var konkurrensen hårdare. Vi har gjort youtubefilmer sedan 2018. De kanaler som varit mest framgångsrika är Jönssons cykelaffär på FB (ca sjutusen följare) och 4verkeri på YouTube (mer än femtusen följare). Men vi har också fått stor spridning på en av våra youtubefilmer (26.996 visningar)

2015 började jag pressbearbetningen för att skapa positiva nyheter om Billesholm. 2019 lyckades vi få fin PR på den första Söderåsdagen. 2020 ledde en radiointervju till följdintervjuer. Det har även varit många tidningsartiklar om cykling. Att släppa dinosaurienyheten den 12 oktober 2022 la grunden till Dinosauriedagen. Visionen är att förlänga sommarsäsongen till den andra helgen i oktober, vilket skulle ge hotell, vandrarhem mm ökade intäkter under lågsäsong.

För närvarande är Linda Hörnfelt min coach i sociala medier då jag har siktet högt ställt.

Att skapa ett personligt varumärke i sociala medier kan leda till mer mediautrymme och bättre förutsättningar att bidra till Billesholms varumärke.

Fysiska mötesplatser

Förutom två dialogmöten och två publika event varje år hoppas vi att projektet ska bidra till att det skapas fler fysiska mötesplatser. Här måste emellertid initiativet komma från privat och ideell sektor, men kanske kan offentlig sektor stötta med sommarlovsjobbare i ett café eller offentlig finansiering av food-trucks, trädgårdsmöbler etc i form av Leaderprojekt för företag. Men det är en senare fråga.

Nu söker vi medel för att skapa horisontella dialoger. Det är min förhoppning att den här bloggen ska inspirera fler att våga söka Leadermedel som utvecklar landsbygden.

Lämna ett svar