Hur kommer vi överens om barnen?

Åren som advokat har gett mig många tankar om nya sätt att lösa konflikter. Det är sällan ett bra alternativ att gå till huvudförhandling. Jag har också sett att med bra ombud på båda sidorna kan många konflikter lösas. Här kommer några tips till dig som står inför en skilsmässa 1. Försök lösa bodelningen så […]

Vårdnaden om barnen i skilsmässor

Alltför ofta ser jag hur barnen blir lidande i långa vårdnadskonflikter. Om föräldrarna inte kan komma överens behövs en vårdnadsutredning för att domstolen skall kunna döma i målet. En vårdnadsutredning tar minst sex månader. Under tiden händer det att konflikten eskalerar. Barnen blir schackpjäser i föräldrarnas strategiska spel. Föräldrabalken 6 kap 5 § andra stycket […]

Hur hanteras arvet efter föräldrarna i en bodelning?

En inte ovanlig fråga i bodelningar är hur arv skall hanteras. Antag att både Anders och Bertas fäder är avlidna men att deras mödrar är i livet när de börjar diskutera skilsmässan. Anders mor hinner avlida innan ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten medan Bertas mor avlider dagen efter att ansökan inkomststämplats. Huvudregeln är att […]

Vad barn berättar

Ofta när man misstänker att ett barn utsätts för ett brott riktas misstankarna mot en förälder eller någon närstående till en förälder (exv. Styvförälder). Det är barnets vårdnadshavare som ska fatta beslut som rör barnet.  Vanligtvis är det föräldern som är vårdnadshavare. Vad skulle hända om polisen kontaktade den misstänkte föräldern och berättade att man […]

Hur arbetar man på barnahuset i Nordöstra Skåne?

Ett ärende kan komma upp antingen för att någon gjort en polisanmälan eller en anmälan till socialtjänsten. Personal på dagis och skolor är skyldiga att göra anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Varje tisdag samlas representanter från Socialtjänsten, BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), polisen, åklagaren och en barnläkare på Barnahuset. Mellan kl 13.15-15.15 […]

Barnahuset nordöstra Skåne

Under några veckor framöver kommer jag berätta lite mer om polisutredningar där barn är inblandade. Jag kommer även låta åklagare och utredare få komma till tals. Förhoppningsvis hjälper det till att sätta fokus på utredningar av brott mot barn. Vem vet – kanske kan det bidra till att vi även får ett Barnahus i Ystad? […]

Korkad skolpolitik i Simrishamns kommun. Barnfamiljer accepterar inte annan skola utan väljer annan kommun. Konsekvenser?

FB är min nyhetskanal. Läser att det tycks vara bestämt att åk 4,5 och 6 ska gå i Borrby och 1,2 och 3 bli kvar i Hammenhög. Detta är enligt mig ett mycket dåligt beslut Det har väl inte undgått någon att jag älskar Hammenhög. Jag vill verkligen bo i Hammenhög. Enda anledningen till att […]