Mötet med Linda Oja (Eldarna 7)

Många märkliga händelser har kantat min väg från psykiatriska kliniken (februari 2014) till boksläpp i Älvdalen (maj 2020).

Här hittar du en sammanställning till samtliga inlägg om de märkliga händelserna.

Oktober 2016

Mitt första möte med Linda Oja IRL var i oktober 2016, men det nämns bara i förbigående på bloggen. I själva verket påverkade mötet mig väldigt mycket. 

Häxprocesser

Jag har redan berättat om hur jag hamnade i Älvdalen. (Här kan du läsa det inlägget.)

I det här inlägget finns länkar till skrivretreaten i Älvdalen 2014. 

Den 9 maj 2014 skrev jag så här om ”Livet går vidare”

Hela torsdagen satt jag försjunken i doktorsavhandlingen.

Den är så bra!!! En blandning av historia, juridik och psykologi.

Just nu vill jag bara diskutera häxprocesser och dra paralleller med fenomen i nutid.

När jag kom tillbaka till Skåne beställde jag omgående ett exemplar av boken. Sedan dess har den varit min bibel i skrivandet. Att jag någon gång i livet skulle få träffa Linda Oja kunde jag inte ens drömma om. 

Den här bilden är från mitt första besök på Tre Björnar i Älvdalen (maj 2014)

Efterhand som tiden gick väcktes fler och fler frågor om protokollet och jag skrev ett mail till Landsarkivet i Uppsala där det förvaras och fick det här mailet som svar den 6 oktober 2016

Hej!

Du har frågat om handlingar rörande trolldomsprocesserna i Dalarna 1668.

Arkivet för kronofogden (vid denna tid för Österdalarna) går inte tillbaka till den aktuella perioden. Däremot finns en del korrespondens från och även till (i konceptform) fogden i andra myndigheters arkiv, främst länsstyrelsen i Kopparbergs län som vi förvarar. Detsamma gäller häradsskrivaren.

I länsstyrelsens arkiv finns även landshövdingens in- och utgående korrespondens (med vissa luckor) men hans brev kan också finnas som inkommande skrivelser i arkiven för adressaterna, t.ex. Kungl. Maj:ts arkiv på Riksarkivet Marieberg i Stockholm.

Originalprotokollet för det extraordinarie tinget i Älvdalen september 1668 finns i Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt (KLHA IV) vol. A I:2. Förteckning finns på NAD, Nationella arkivdatabasen: https://sok.riksarkivet.se/Home/Arkivsok?Sokord=kopparbergs+l%c3%a4ns+h%c3%a4radsr%c3%a4ttsarkiv+IV&EndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLista=Standard&page=1&postid=Arkis+9446c2e1-49d8-11d5-a6ed-0002440207bb&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=TARKIS08_Balder

Protokollen finns f.ö. också i avskrift i Emanuel Linderholms samling på Uppsala universitetsbiblioteks handskriftsavdelning. Avskrifterna är från tidigt 1900-tal och mer lättlästa än originalen.

Känner du till att mycket av handlingarna, bl.a. korrespondens, rörande trolldomsprocesserna i Dalarna 1668-1671 finns tryckta? Utgivaren heter Carl Gustaf Kröningssvärd och boken som heter Blåkullefärderna har utkommit i flera upplagor av vilken den senaste mig veterligt är från 1972 (http://libris.kb.se/bib/7605816). Jag rekommenderar varmt att du tittar där först, om inte annat så för att få en överblick av vilket material som finns tryckt och vad det innehåller. Inget hindrar att du sedan tittar på samma handlingar i original.

Jag kan också rekommendera följande litteratur där det finns detaljerade källhänvisningar av en stor mängd material kring trolldomsprocesserna i just Dalarna 1668 och åren därefter:

Birgitta Lagerlöf-Génetay: De svenska häxprocessernas utbrottsskede 1668-1671 (http://libris.kb.se/bib/7223132)

Marie Lennersand & Linda Oja: När djävulen vandrade genom landet (http://libris.kb.se/bib/9730942)

Marie Lennersand & Linda Oja: Livet går vidare. Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671 (http://libris.kb.se/bib/10068382)

Genom litteraturens källreferenser och källförteckningar får du direkta ingångar i källorna från fogden och landshövdingen samt övriga inblandade, t.ex. kyrkans män på olika nivåer.

Självklart är du välkommen hit att titta på de handlingar som vi har. Observera att fredagar stänger vi redan kl. 12. För mer info om öppettider m.m. praktiskt inför besöket se hemsidan http://riksarkivet.se/uppsala

Med vänliga hälsningar
Linda Oja, arkivarie
Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala

Nedan kan du läsa mitt svar.

Hej Linda, vad glad jag blev när jag såg avsändaren i mailet!
Jag har gått igenom all den litteratur du föreslagit (utom möjligtvis När djävulen vandrade genom landet – som jag inte minns exakt.) Det jag vill se är originalhandlingarna – framför allt protokollet från det extra ordinarie tinget i september 1668. Jag har själv varit tingsnotarie och är nyfiken på att se notariens anteckningar (för jag antar att det är häradsskrivaren som gjort dem. Jag har sökt mer information om häradsskrivare i allmänhet – men tyvärr inte hittat så mycket än. Genom Ankarloos avhandling har jag försökt sätta mig in i häradsskrivarens världsbild.)
Vidare är jag nyfiken på att se korrespondens från fogden/häradsskrivaren för tiden innan trolldomsprocesserna bröt ut. Vad handlade kontakterna med landshövdingen då om? Hur var tonen? (Breven i Königssvärd har varit vägledande i det jag hittills skrivit – men jag känner att jag behöver mer av vardagen.)
Det var faktiskt Livet går vidare som väckte mitt intresse för trolldomsprocesserna år 2014. Sedan dess har jag letat olika vinklar på händelserna – men i somras tror jag att jag hittade tråden. (https://www.andebark.se/2014/05/09/haxorna-i-alvdalen-27/)
Jag har möjlighet att vara i Uppsala kl 9.34 torsdagen den 20/10. Finns du där då? Om du har möjlighet skulle jag väldigt gärna bjuda på lunch. Tror att du är den som kan ämnet bäst och det skulle vara väldigt värdefullt för mig att få utbyta tankar. 
Med vänliga hälsningar
Annika

Någon lunch blev det inte eftersom Linda hade ett tufft arbetsschema – men hon bemannade receptionsdisken på eftermiddagen och jag fick helt fantastiska samtal med henne medan jag fotograferade av hela protokollet samt en del andra handskrifter.

I mars 2019 besökte jag Landsarkivet i Uppsala igen för att ta en film till hemsidan www.trollkona.se.

Originalhandlingarna från det extraordinarie tinget i Älvdalens sockenstuga september 1668

Utan Linda Ojas engagemang hade det aldrig blivit någon bok!