Kura i skymningen på Älvdalens bibliotek

I torsdags framträdde jag för första gången som ”författare”. Redan på eftermiddagen promenerade jag ner till biblioteket för att se lokalen. Det visade sig att jag skulle få inviga den nya rörelselokalen. En gigantisk lokal enligt mig och jag bävade för att den skulle upplevas tom. ”Tänk om det bara kommer tio personer”, sa jag. […]

OVÄSEN till Hoi förlag

Älvdalen trolldomsprocesser

Och jag bara måste skriva några rader här på bloggen för att bevare den där underbara känslan som finns i kroppen just nu. Just efter att ha tryckt skickat på mailet med manuset till min förläggare Carola Rääf. Tack vare arbetet med boken börjar jag hitta en ny mening med livet. Det här känns verkligen […]

Kongl. Svea Hof-Rätts skrivelse till Landshöfdingen Duwall

Den 7 april 1669 undertecknades de första dödsdomarna i det stora oväsendet. Följande text är hämtad från ”Blåkulla-Färderna, Handlingar om Trolldsomväxendet i Dalarna 1668 – 1673” av CG Königssvärd Uppå dhe inkombne Ransakningar och dommar ifrån Heriedahlen, Elfvedahlen och Kråkeberg, utöfver några personer, som deels hefva bekendt, deels ähro misstänkte, halva förbund medh Sathan gjordt, […]