En besjälad värld

Forskarlen, fuosskall, näck och grylla är bara några av de väsen som beskrivs i Ragnar Forslunds sammanställning av Älvdalska Sägner. Sägnerna låter oss blicka in i en tid när naturen var fylld av väsen som styrde människans liv. I Eddan beskrivs en värld där Härfjätter hotade ”att dra ner krigaren till Hels dödsrike. I skogen […]

Ordets magi

”Därpå avlade gudarna och främlingen eder till varandra att ingendera sidan skulle lura den andra. De svor på sina vapen, och de svor vid Odens gyllena armring Draupner, och de svor vid Odens spjut Gungner, och ett löfte som svurits vid Gungner går inte att bryta.” Ur Mästerbyggaren i Nei Gaimans Nordiska myter från Yggdrasil […]

Tiden, månen och de magiska talen

”Vi satte månen på himlen för att kunna markera årets dagar och veckor”, sa skaldekonstens gud Brage dystert. ”Nu blir det ingen måne”. Citat ur Mästerbyggaren i Neil Gaimans Nordiska myter från Yggdrasil till Ragnarök. Varje natt ändras månen. I en tid utan elektriskt ljus blev månen betydelsefull både som ljuskälla och tidsangivare. Tack vare […]

Varför ansågs kvinnokroppen helig?

Vi kommer aldrig få veta varför kvinnokroppen ansågs helig – men vad vi vet är att ”Den första personifierade heligbilden i människornas historia är feminin, därom är mytforskare och arkeologer eniga – det gäller för hela världen. Skapelsen och urkraften tar form i modern – Livmodern – Moder Jord – Den stora gudinnan”, skriver Birgitta […]

Kvinnoporten (2)

I förra inlägget skrev jag om hur Gamla testamentet innehåller en handlingsplan för att utrota de tidigare religionerna. Både den texten och denna bygger på Gunilla Carlsons bok Kvinnoporten – Om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt. I det här inlägget kommer lyfta fram spår från den äldre kulturen som Gunilla Carlson hittat i […]

Kvinnoporten (1)

– om urgamla kvinnospår i seder, bruk och tänkesätt av Gunilla Carlson Detta är en bok som väcker så många tankar, som omtolkar så många bilder från mitt förflutna. Ändå har jag nosat på detta ämne i flera år. Jag har, liksom många andra, tolkat Snorre Sturlassons texter som en beskrivning av ett krig mellan […]