Bevismaterial

Som advokat gräver jag för att hitta bevis för mina teorier. Ytterligare ett indicium är att alla de äldsta städerna i Europa bär kvinnonamn. Många är ledtrådarna till kulturen innan de patriarkala religionerna – men finns det några bevis? I boken Kvinnoporten visar författaren Gunilla Carlson märkliga likheter mellan en grav i Bokenäs, Skåne, och […]

Internationell utblick

I det här inlägget samlar jag berättelser från olika geografiska områden som jag på lösa grunder kan koppla till tiden innan de patriarkala religionerna. Förhoppningsvis kommer inlägget byggas upp med hjälp av tips och läsarkommentarer. Småland Blendasagan handlar om hur en invaderande dansk här blev tillintetgjord av kvinnorna i Värend. (Mörrumsån vattenflöde från Blekingekusten och […]

Diplomatisk list och medling

I Kvinnoporten lyfter författaren Gunilla Carlson fram exempel på att diplomatisk list och medling var viktigare än heroiskt vapenbruk i naturkulten. Frigg I myten om Balders död underordnar inte Frigg sig utan hittar lösningar och förhandlar. Myten om Skade Följande text är hämtad från Wikipedia. Skade var dotter till jätten Tjatse. När hennes far dödades av asarna, […]

Ran

”Ödesgudinnan och fruktbarhetsgudinna som försåg fiskare och jägare med fångst kallades Ran. Var hon välvillig kunde de ”skörda” rikligt med fisk, sjöfågel, ägg och säl på hennes vilda ”åkrar”. I djupet fanns hon och hennes nio döttrar och de kunde bjuda till rikligare gästabud i hennes vida salar genom att snärja sjöfararna i sina garn […]

Användning av örter

När slutade vi äta vilda växter? Detta är en återkommande fråga hos Cykelhandlaren och jag har fått tillfälle att fundera över svaret många gånger. Trots att min farmor hade växt upp under fattiga förhållanden minns jag aldrig att hon använde vilda växter i matlagningen. Varför? Utrotades kunskapen om vilda växter så effektivt under häxprocesserna? De […]

Berusning

”I Fadlans ögonvittnesskildring drack kvinnan som skulle offras på ett helt annat sätt än vi idag förknippar med religion. Hon drack under lång tid och hon drack i glädje. ” I mitt sökande efter sedvänjor och tankesätt innan de patriarkala religionerna söker jag motsatser. En av dessa motsatser tror jag vi hittar när det gäller berusning. […]

Offer

”Gudinnedyrkan krävde att människorna levde på det naturen gav. Under nödår offrades av de egna – både barn och vuxna. Den nya religionens företrädare predikade däremot ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden.” Ur Kvinnoporten […]