Straffet för smuggling

Tidigare ansåg jag att smuggling skulle ha ett högt straffvärde. I Ystad är smuggelsprit billig och lätt tillgänglig för ungdomar.  Efter att ha haft ett antal klienter som åkt fast för smuggling börjar jag ändra uppfattning. Ofta är klienten en yngre kille som säger att han och hans kompisar är på väg till jobb i Norge. De […]

Ändring av reglerna om laglott

I blogginlägget den 24 februari skrev jag att jag tror att laglotten kommer att förändras. Varför det? Ja, som jag skrivit i ett tidigare inlägg tror jag att vi kommer att påverkas av reglerna i andra länder. Ett annat skäl är att familjesituationen ser annorlunda ut idag än tidigare. Längre tillbaka i tiden var jordegendomar […]

Smuggling och användningen av samhällets resurser

Vid Ystads tingsrätt är häktning pga smuggling vardagsmat. Förordnandena som försvarare i dessa mål är så vanligt förekommande att jag funderar på om de dagligen har häktningsförhandlingar där misstanken rör smuggling. Vad kostar dessa processer samhället? Åklagare: närvarande vid en häktningsförhandling, genomgång av utredningen och stämningsansökan, en huvudförhandling Domare: förordnande av försvarare, en häktningsförhandling, en […]

Vad barn berättar

Ofta när man misstänker att ett barn utsätts för ett brott riktas misstankarna mot en förälder eller någon närstående till en förälder (exv. Styvförälder). Det är barnets vårdnadshavare som ska fatta beslut som rör barnet.  Vanligtvis är det föräldern som är vårdnadshavare. Vad skulle hända om polisen kontaktade den misstänkte föräldern och berättade att man […]

Hur arbetar man på barnahuset i Nordöstra Skåne?

Ett ärende kan komma upp antingen för att någon gjort en polisanmälan eller en anmälan till socialtjänsten. Personal på dagis och skolor är skyldiga att göra anmälan om de misstänker att ett barn far illa. Varje tisdag samlas representanter från Socialtjänsten, BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin), polisen, åklagaren och en barnläkare på Barnahuset. Mellan kl 13.15-15.15 […]

Barnahuset nordöstra Skåne

Under några veckor framöver kommer jag berätta lite mer om polisutredningar där barn är inblandade. Jag kommer även låta åklagare och utredare få komma till tals. Förhoppningsvis hjälper det till att sätta fokus på utredningar av brott mot barn. Vem vet – kanske kan det bidra till att vi även får ett Barnahus i Ystad? […]

Rollen som försvarare

Advokatyrket väcker verkligen känslor. Förra veckan förfärades min familj över hur hemskt det var att bli oskyldigt anklagad. (Blogginlägg, artikel). I den diskussionen var det enkelt att förklara vikten av att ha en försvarare. I fredags kom vi in på försvararuppdraget och en kompis hade svårt att förstå hur jag kunde försvara någon som var […]