Föredrag i Mora den 25 januari 2023

häxprocess

Föredraget kommer sändas live på Mora biblioteks FB där det finns tillgängligt januari ut.

I skrivande stund är det 212 personer som anmält att de är intresserade av att komma. Vi kommer inte ha möjlighet att fortlöpande besvara frågor från chatten. Istället ger jag dig möjlighet att – före kl 13 den 25 januari 2023 – ställa frågorna här som en kommentar så försöker jag antingen baka in svaret i föredraget eller besvara dem i slutet av föredraget.

För dig som kommer till biblioteket i Mora kommer jag stanna kvar 30 minuter efter föredraget för en frågestund som inte sänds i FB. Då kommer det även finnas möjlighet att få böcker signerade. Böcker finns till försäljning hos Dalarna Design.

En tidsresa till 1668

  • vad hade de häxanklagade gått igenom?
  • hur såg kvinnornas situation ut år 1668?
  • hur kunde detta hända och kan det hända igen?
När jag besökte Älvdalen i maj 2014 fann jag den här boken. Den var början till en lång resa ner i 1600-talet.

Historiska fakta fram till fjärdingstinget

Hösten 1667

Ryktesspridning om att Gertrud (12 år) gått på vatten. Gertrud togs i förhör men förnekade. (Detta kan man läsa om i förhören från juni 1668.)

Januari 1668

Erik, 15 år, berättar för prästen att han sett sin syster Anna (9 år) och Gertrud i Blåkulla. Gertrud tas i nya förhör.

22 maj 1668

Länsmannen skriver till Fogden att Gertrud börjat erkänna.

14 juni 1668

Förhör av folket från Åsen i samband med Fjärdingstinget som hölls i kyrkbyn. (Här finns en transkribering av fogden Arvidssons brev.)

Gestalta folktron

Blåkulla

Blåkullafärder

Bäror

Riddjur till Blåkulla

Skava klockor

Småfolk

Strina

Uppenbarelser

Besök i Hedbodarna, september 2015

1600-talets juridik

Straffrätt – ”En trollkona ska du icke låta leva”

Handskrifter (olika lydelse)

Vit och svart magi (förgörning)

1608 års lag

Doktrin

Rättspraxis – Vad hade förändrats sedan 1664?

Processrätt – Hur gick rannsakningen till?

Svensk rätt som en tennismatch.

Rätten ska vara objektiv (får inte ställa frågor, risk att uppfattas ta parti)

Bevisbördan

12.54 in i denna filmen finns en inspelning av mitt första föredrag om häxprocesserna
trolldosprocesser häxprocesser extraordinäre ting Älvdalen
Protokoll från extraordinarie ting i Elfdahlens sockenstuga
Protokoll från extraordinarie ting i Elfdahlens sockenstuga

Att välja karaktärer

Inte en faktabok – men bygger på historiska fakta så långt det är möjligt.

Längst fram i boken finns en lista över dem jag valt att lyfta fram. Varför blev det just Marit? Hon kom till mig i en skrivuppgift på skrivkurs sommaren 2015. När jag läste texten om henne och Gyris Marit kom det fram flera och ville köpa boken.

Mer logisk förklaring är att Gyris Marit sedermera avled i fängelset och finns omnämnd i korrespondensen som den värsta trollkonan. Om hennes barnbarn Marit har rätten skrivit en lång text där de tvekar om de ska fria eller fälla henne. (Du kan läsa mer om Marit Matsdotter här.)

De styrande

Förmyndarregering där Per Brahe d y och Magnus de la Gardie var tongivande

Kyrkans män

Biskopen i Västerås var övertygad om att häxor fanns. För att kunna tolka lagen var Pastor Nohr Moreus från Mora och Lars Elvius från Älvdalen med under hela rannsakningen. (Här kan du läsa mer om kyrkans män.)

Maktens män

Den ytterst ansvariga för rättskipningen i Dalarnas län var landshövdingen Gustaf Duvall. Under sig hade han Fogden Arvidsson. I lokalsamhället var Länsman Lars Olofsson statsmakten förlängda arm.

Utifrån Linda Ojas forskning har jag mejslat ut karaktärer med hjälp av boken om Enneagrammet. För att mina karaktärer ska få liv behöver jag känna dem, leka med deras berättelser.

Här hittar du länkar till de olika individerna

Extraordinarie ting i Älvdalen den 3 – 13 september 1669

2018 tillbringade jag en vecka i Älvdalen och delade dagligen inlägg med reflektioner kring häxprocesserna. Du hittar det första inlägget här. (I slutet av inlägget kan du trycka på följande dags protokoll.)

Förekom tortyr?

  • Jungfrur (bl a Gyris Marit)
  • Psykisk nedbrytning genom press från barnen och långa förhör (bl a Marit Matsdotter)
  • Kistan (Lasse i Kettisgården)
  • Hindras att sova och lockas med att komma till himlen (Look Anna)
  • Gertrud berättar att Marit Matsdotter skulle ha blivit upphängd på väggen under fjärdingstinget, men det finns i övrigt ingen dokumentation på detta.