Bakgrund till projektet Cykelporten i Billeholm

I det här inlägget har jag samlat tankar och länkar som ska leda fram till en text i Leaderansökan om bakgrunden till projektet

 Svenska barn och ungdomar spenderar 70% av sin vakna tid stillasittande

• Färre än 20% nâr rekommenderade nivâer av daglig fysisk aktivitet 

• Mer än 50% av svenskar i âldrarna mellan 16 och 84 âr lider av övervikt eller fetma

I dag är hälften av alla svenskar överviktiga och siffran ökar snabbt på grund av att svenskarna rör sig allt mindre i vardagen. Män i medelåldern är den grupp där problematiken är som värst och de löper också större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. En ny studie visar dock att risken minskar avsevärt om man cykelpendlar till och från jobbet.

Skriv ut cykelpendling på recept av Christine Lorne och Gustav Hemming Ur Dagens medicin 2020

Forskarna har kommit fram till att medelålders män som cyklar till och från arbetet har mycket lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, även om pendlingen är så kort som mellan 5 och 19 minuter.

”Enligt befolkningsstudien SCAPIS når bara sju procent av alla svenskar upp till rekommendationerna om 2,5 timmes fysisk aktivitet i veckan.” Ur Swecos undersökning från april 2021 (se länk nedan)

”Satsningar på ökat cyklande är inte bara en kostnadseffektiv insats för att minska klimatpåverkan, luftföroreningar och trängsel, utan det är också är en av de viktigaste insatserna för att förbättra invånarnas hälsa. Region Stockholm arbetar därför intensivt med att uppfylla den regionala cykelplanen och målet på 20 procent cykelandel till 2030. Detta görs genom det regionala cykelkansliet, tillsammans med länets kommuner som ansvarar för utbyggnaden.”

I en rapport från 2020, gjord av Cykelfrämjandet och Region Stockholms cykelkansli, visar resultatet att dåvarande nivåer av cykling ”beräknas spara 53 liv per år i Stockholms län. Detta är i samhällsekonomiska termer värt 2,2 miljarder kronor. Om Regionen når målet om 20 procent cykelandel skulle i stället 149 liv sparas i länet per år, vilket värderas till 6,6 miljarder kronor.

Hälsoekonomiska uträkningar som Sweco gjort visar att ökad cykling i Göteborg under 2020 bidragit till en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor. Detta som en följd av att ökad fysisk aktivitet leder till lägre dödstal.

”För att illustrera samhällsvinsterna med den ökade cyklingen har experter på Sweco genomfört en kostnadsnyttoanalys i Göteborg. Studien, som tar fysisk aktivitet, luftföroreningar och trafiksäkerhet i beaktande, visar att ökningen har inneburit en samhällsekonomisk vinst på drygt 1 miljard kronor, vilket till stor del beror på att 25 förtida dödsfall har sparats som en följd av den ökade fysiska aktiviteten.”

”– Faktum är att 30 minuters lågintensivt cyklande per dag är tillräckligt för att minska risken för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt-/kärlsjukdomar, bröstcancer, benskörhet, demens och depression. Med fler cyklister minskar även utsläppen av partiklar och luftföroreningar, vilket i sig är en betydande orsak till sjukdomar och hälsobesvär, säger Vania Khairallah, hållbarhetsexpert på Sweco.”

”Beräkningarna inkluderar endast bortfall av liv, vilket innebär att det finns ytterligare samhällsvinster att hämta i form av minskade sjukvårdskostnader och produktionsbortfall till följd av sjukskrivningar.”

effekterna man får av träning är extra betydelsefulla för den som bor i områden med mycket luftföroreningar.

”Cykling är bra för din hjärna! Och möjligen det bästa med att trampa pedalerna för din mental hälsa är att det är tillgängligt för alla. Det är lätt att hitta en cykel att cykla på genom dagens cykeluthyrningsprogram eller bara låna en från en vän eller familjemedlem.” skriver Andrea Champredonde

”Hur mycket cykling behöver du göra? 30-60 minuters stadig cykling några gånger i veckan är en bra början. Om du redan pendlar till jobbet, gör gruppturer eller är ute med familjen på helgerna, är du redan på väg. Vid tvivel eller om du har en befintlig eller sekundär hälsoproblem, rådgör med din läkare för att skapa ett säkert program som är anpassat efter dina behov. Cykelgemenskapen ser fram emot att du ansluter dig till oss på vägen till en frisk hjärna och bättre mental hälsa.” skriver Andrea Champredonde

Läs mer

Cyklingens bidrag till bättre folkhälsa

Vad är grön infrastruktur? (5 september 2022)

Länksamling hos Cykelfrämjandet

Dagens medicin 2020

Sweco 2021

Hälsovinst att cykla till jobbet även bland avgaser, Forskning 2021

Hur cyklingen påverkar din hjärna, Andrea Champredonde 2023

Ekonomiska konsekvenser av cykling

Cykelturisten en lönsam besökare

Samhällsekonomiska effekter, studie av Sweco april 2021

Nationalekonomiska effekter

Cykelinfrastruktur bidrar till social hållbarhet

Cykel för förbättrad privatekonomi

Samlingsinlägg Cykelmässa i Skurup 2019

Cykelturisten – en lönsam besökare

Resvanor i Skåne, föredragande Jonas Hedlund, Region Skåne

Det ska vara roligt att cykla, Gael Joly, Österlen

Omvärldsanalys

Cykelinfrastrukturen i Nederländerna

Vägen till Cykelporten i Billesholm

Vad är en klimatsmart upplevelse? (25 augusti 2018)

Sammanfattning av mitt engagemang i cykling (27 oktober 2023)

#cyclistsforfuture

Schakt Albert

Team Albert (26 september 2019)

Lämna ett svar